شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20932

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20932

ورق گالوانیزه نمره ۳- ضخامت ۳ میل - عرض ۱۲۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20932
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق گالوانیزه ۱۰ تن