شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-20761

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-20761

از استان کرمان یا فارس یا یزد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20761
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیآهن اسفنجی۲۵۰۰۰ تن