شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20681

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20681

ورق ۳ st 14 خریداریم
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق۱ ظرفیت