شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20614

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20614

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20614
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)رول ۲ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ - ST22۱۰ ظرفیت