شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20601

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20601

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st22-st24 ضخامت۲ کوتاه و بلند۵۰۰ تن