شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20585

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20585

ورق ۶ st 52
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ظرفیت