شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20582

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20582

ورق آجدار ۶ آج ۲ st52 6*2
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق آجدار تن