شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20517

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20517

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20517
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲سیاه عرض۱۰۰۰و۱۲۵فولاد مبارکه st22وst24وdd11 ظرفیت