شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-20516

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-20516

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رستمی
RFQ-20516
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتول۲/۵ گالوانیزه گرم تن