شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-20450

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-20450

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عباس صادقی
RFQ-20450
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)ضایعات ریلی تن