شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20431

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20431

"ورق۲_ st37 _ ابعاد ۱*۲ _ ۴۹ شیت، ورق اجدار ۳ - ابعاد ۱*۲_ st37_ شیت ۱۵، ورق ۵ _ st37_ ابعاد ۶*۱/۵ _ مترمربع ۲۷_ ۳ شیت، ورق st37 فابریک اکسین - ضخامت ۲۰ میل- ابعاد ۶*۱/۵ _ مترمربع ۳۶_۳ شیت، ورق st37 فابریک ۱۰ میل اکسین _ ابعاد ۶*۱/۵_مترمربع ۱۲۰_ ۱۰ شیت، "
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
وحید فاضلی
RFQ-20431
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st37