شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20427

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20427

"تیراهن ۲۴ _۴ شاخه ، ipe14_ متر ۲۴۰_۲۰ شاخه ، ۱۶- ۲۴۰ متر _ ۲۰ شاخه ، ۲۰ ipe- متر ۲۴ _ ۲ شاخه ، "
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
وحید فاضلی
RFQ-20427
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیر آهن