شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20353

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20353

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20353
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگرد۱۶۱۵ تن