شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-20340

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-20340

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20340
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلپروفیل ۲*۴ ضخامت ۰/۸ و ۰/۹ ۵۰۰ کیلوگرم