شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20299

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20299

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردگرد ۱۴ و ۱۶۲ ظرفیت