شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20291

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20291

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ۵۰عرض۱۲۵۰ ۶۰۲۴ سبز۶۰ تن