شماره های تماس

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20244

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20244

۱۰۰۰ عدد بست لوله داربستی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
زهیری
RFQ-20244
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبست لوله داربستی۱۰۰۰ عدد