شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-20237

درخواست خرید شمش - RFQ-20237

بدون موک و ترک
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20237
دسته محصول نام محصول مقدار
شمش۱۵۰*۱۵۰۵ شاخه