شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20160

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20160

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20160
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردA3 گرد۱۶۱۵ تن