شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-20157

درخواست خرید شمش - RFQ-20157

جهت صادرات
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20157
دسته محصول نام محصول مقدار
شمش"شمش ۱۳۰.۱۳۰- ۱۵۰.۱۵۰ ۳sp _ ۱۰۰۰۰ تن