شماره های تماس

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-20152

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-20152

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عباسی
RFQ-20152
دسته محصول نام محصول مقدار
سایر فلزاتکارگزار برای امر صادرات جهت کشورهای عربی