شماره های تماس

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-20149

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-20149

"گاردریل-دوموج-۳ میل-طول۴۱۷ فولاد مبارکه-۲۰ تن مشخصات پایهipe12 - طول۱۶۰ همراه با کلیه مطلقات"
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
شاه ولی پور
RFQ-20149
دسته محصول نام محصول مقدار
سایر فلزاتگاردریل