شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20145

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20145

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
علی طهماسبی
RFQ-20145
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ضخیم st37 8 -10 -20 -6۱ ظرفیت