شماره های تماس

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20055

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20055

تهران
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
نجیب زاده
RFQ-20055
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبشکه گالوانیزه درب دار