شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20049

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20049

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای رحیمی
RFQ-20049
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۵ ۶ میل st37 عرض۱۲۵۲ ظرفیت