شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20039

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20039

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
اسکندری
RFQ-20039
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st37 میل۳ ۳*۱.۵۱۰۰ شیت