شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-19953

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-19953

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
برنا سازه
RFQ-19953
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله استاندارد داربستی_ ۶ متری -۲۵۰ عدد اتصالات۱۰۰ شاخه