شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19860

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19860

یک رول
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19860
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۴ میل آجدار عرض ۱۲۵۱ تن