شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19752

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19752

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19752
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۱/۱۵ و ۱.۵ روغنی عرض ۱۰۰۰۱ ظرفیت