شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19749

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19749

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19749
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۱۲ میل st 37۱ ظرفیت
ورق گرم (سیاه)ورق ۳ میل آجدار۱ ظرفیت