شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-19685

درخواست خرید شمش - RFQ-19685

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عباس صادقی
RFQ-19685
دسته محصول نام محصول مقدار
شمشبرای ساخت میلگرد-برای صادرات به عراق۱۰۰۰۰۰۰ تن