شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19615

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19615

ورق یک و ربع هم ۱تن میخوام
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۱.۵ روغنی ۴ تن