شماره های تماس

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-19590

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-19590

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای کلهر
RFQ-19590
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبشکه فلزی