شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19586

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19586

"ورق سیاه عرض ۱ متر یا ۱/۵ متر ورق ۲میل تا ۱۰ میل ۱۰۰۰ تن "
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19586
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)سیاه۱۰۰۰ تن