شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19479

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19479

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19479
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)"ورق آجدار ۶ در ۱/۵ _ ضخامت ۵ میل _ آج فابریک _۴۵ برگ مشکی _