شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-19354

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-19354

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19354
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیل۲*۴۵ تن