شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19300

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19300

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19300
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۶۰ روغنی فولادمبارکه و فولاد غرب و الماس عرض ۱۰۰۰۱ ظرفیت