شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19286

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19286

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مهدی زارعی
RFQ-19286
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)فولاد مبارکهst37