شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-19276

درخواست خرید شمش - RFQ-19276

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای گرگانی
RFQ-19276
دسته محصول نام محصول مقدار
شمشچدن ۴/۳۰ در ۱ عرض ۱۵ میل ۳