شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-19243

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-19243

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای موسویان
RFQ-19243
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق هاردوکس۴۰۰ با ضخامت ۲۵ میل۱ شیت