شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-19197

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-19197

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19197
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق گالوانیزه۱.۵ بلند۲ ظرفیت