شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19194

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19194

یک رول
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19194
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۲روغنی عرض ۱۲۵ مبارکه