شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-19100

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-19100

ورق قرمز فولاد۵۰ -۱۲۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق قرمز ۱۱ تن