شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19095

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19095

ورق ۳ میل -عرض ۱ متر ST37
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۳ میل ۲ ظرفیت