شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-18936

درخواست خرید شمش - RFQ-18936

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خوش نیت
RFQ-18936
دسته محصول نام محصول مقدار
شمش۲۰*۴۰ و ۱۰*۲۰ اندازه آجر - ماهیانه۱۰۰ تن