شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18911

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18911

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مهدی زارعی
RFQ-18911
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق فولاد مبارکه- نبشی- هاش