شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-18874

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-18874

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18874
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیماهیانه برای صادرات۳۰۰۰ تن