شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-18791

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-18791

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18791
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق ۷میل ابعاد۶۰×۲۰۰الیاژ۷۲۱۸۱۵۰۰۰ کیلوگرم