شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18715

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18715

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18715
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st14 نورد ۱ متر ۳۰ ظرفیت