شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18555

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18555

۱۵ میل -۱۲ میل-۸ میل-۶ میل
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18555
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق شیت شده ۶*۱/۵